Aflastningstjenesten

Aflastningstjenesten
 
Aflastningstjenesten i Randers har til formål at hjælpe de pårørende, som plejer en alvorligt syg, en kronisk syg eller handicappet hjemme. Det er her, Aflastningstjenestens tilbud kan blive til støtte for den pårørende.

Det vil altid være den samme, der kommer og aflaster, således at aflasteren bliver en slags besøgsven for den syge.

Aflasterne påtager sig ikke egentlige plejeopgaver. De er frivillige/ulønnede medarbejdere, modne og motiverede mennesker, der ofte selv har erfaring med at passe syge.

Vi tilbyder aflastning i hjemmet efter aftale - som regel tre timer ad gangen én gang om ugen.

Alle kan frit henvende sig til Aflastningstjenestens koordinator på tlf. 86 42 52 04, mandag og onsdag kl. 8-9 og høre nærmere.