Det sker i Lem / Skt. Andreas

- - -

Hvis listen herover er tom - med teksten 'No news available' - er der ikke flere begivenheder i denne kirkebladsperiode.


Kirkebladet udkommer fire gange årligt:

Nr. 1: December - januar - februar

Nr. 2: Marts - april - maj

Nr. 3: Juni - juli - august

Nr. 4: September - oktober - november.

Du kan læse mere om kirkebladet hér.

Nyheder i Lem / Sankt Andreas

I løbet af året sker der mange spændende ting i Lem og Sankt Andreas sogne.

Følg med i kirkebladet og se opslag herom...

Se om der er nyheder for Lem Sogn

Se kalender for Lem Sogn

Se nyheder for Sankt Andreas Sogn

Se kalender for Sankt Andreas Sogn

Ny stilling som organist

Organist

En nyoprettet stilling som organist ved Lem og Sankt Andreas kirker
i Sankt Andreas-Lem Pastorat, Randers NØ
opslås ledig pr. 1. maj 2017

Hent stillingsopslaget som PDF hér

Vi søger en velkvalificeret organist, der kan samarbejde med kirkernes andre ansatte og har lyst til at bidrage til kirkernes liv og vækst.

Stillingen er på 15 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

Ved Lem kirke varetager organisten:
•    Spil til gudstjenester, dåbsgudstjenester og kirkelige handlinger,
•    organisten arrangerer i samarbejde med menighedsrådet koncerter, sangaftner m.v.

Ved Sankt Andreas Kirke omfatter stillingen:
•    Afløsning for kirkens fuldtidsansatte organist på faste fridage, variable fridage, friweekends, ferier og kursusdage,
•    spil til fællessang ved mandagsklub,
•    oprette og lede babysalmesang samt musikalsk legestue. Dette er nye tiltag hvor organisten vil få indflydelse på og ansvar for form og indhold,
•    andre musikalske opgaver efter aftale med sognets faste organist.

Stillingen kan søges samlet men også dele af stillingen kan søges (f.eks. ’Organiststillingen uden børnemusik’ – eller  kun ’Børnemusik’). Dette skal oplyses i ansøgningen.
Stillingens timetal vil da blive kvoteret svarende til opgaverne.

For yderligere information om stillingens indhold m.m. kan organist Hanne Lund Nielsen kontaktes på tlf. 24 85 52 59 mail: organist-(at)-andreaskirke-dot-dk

Lem Sogn:
Orglet i Lem Kirke er på 4 stemmer og har anhangspedal.
Lem Kirke ligger 3 km nord for Randers og deler præster med Sankt Andreas Kirke.
Lem sogn er et landsogn med 300 indbyggere og et meget aktivt foreningsliv.

Sankt Andreas Sogn:
Orglet i Sankt Andreas Kirke er bygget af P. G. Andersen og har 26 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Setzersystem er indbygget i 2010.
Sankt Andreas Kirke ligger i det nordlige Randers og er indviet i 1971. Sognet er et blandet sogn med både etagebebyggelse og parcelhuskvarter.
Sankt Andreas Sogn har 5.800 indbyggere. I sognet er der to præster, organist, to kirketjenere, to kordegne samt sognediakon. Sognet har tradition for diakonalt arbejde og for arrangementer, hvor der skabes rum for alle.
Sognet ønsker glade og sunde medarbejdere, derfor ryges der ikke i arbejdstiden og vi tilbyder sundhedsordning.

Om ansættelse og løn:
Ansættelse sker ved Sankt Andreas Sogns Menighedsråd beliggende Hadsundvej 81, 8930 Randers NØ.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 263.216 kr. – 384.700 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 269.965 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.288,68 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 293.764 kr. – 357.957 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.796,67 kr. – 58.703,27 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 283.464 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 296.961 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen, rådighedstillægget udgør årligt 28.733,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organisen (se ovenfor) eller til menighedsrådets kontaktperson Anne S. Outzen på telefonnummer 29 80 77 00 / mail: sanktandreas.sognranders-(at)-km-dot-dk

Ansøgning:
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 9078fortrolig-(at)-sogn-dot-dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 15. marts 2017 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted tirsdag 21. marts 2017 fra kl. 17:00.

Menighedsrådet kan oplyse, at:
•    der vil blive indhentet referencer,
•    der vil blive indhentet børneattest (med fornyelse),
•    samt at ansættelse vil ske med en prøvetid på tre måneder.

Nye menighedsråd i Lem og Sankt Andreas

Søndag den 27. november 2016 er 1. søndag i Advent

Denne dag træder de nye menighedsråd i funktion.

Du kan se, hvem er der med i det nye menighedsråd i Lem Sogn hér.

Du kan se, hvem er der med i det nye menighedsråd i Sankt Andreas Sogn hér.