Praktisk info

Praktisk info
 
I menuen til venstre kan vælges, hvilke informationer, der er brug for.

Kirkekontoret hjælper gerne med vejledning.

Medlemskab af folkekirken

Medlemskab af folkekirken
 
Ind-/genindmeldelse

Ved dåb i folkekirken bliver man automatisk medlem.

Hvis man er døbt i en anden kirke end folkekirken, men ønsker at være medlem, skal man kontakte én af sognets præster.

Dette er også tilfældet, hvis man ønsker at blive genindmeldt. (((opdateres!!!)))

Udmeldelse
Hvis man ønsker at udmelde sig af Folkekirken, kan man henvende sig til kirkekontoret for vejledning.

Bemærk at det er helt gratis at melde sig ud - selv om der findes foreninger/firmaer, der kræver penge for det.

Ved udmeldelsen siger man bl.a. 'nej tak' til brug af præst, kirke og kirkens øvrige personale ved begravelser/bisættelser og vielser.

Læs mere på folkekirken.dk