Aftaler i Lem Kirke

Aftaler i Lem Kirke

Alle former for aftaler ved gudstjenester/kirkelige handlinger i Lem Kirke (f.eks. om optagelse af foto/film) skal ske med præsten før gudstjenesten/den kirkelige handling.

Alle andre praktiske aftaler sker med Lem Kirkes medarbejdere.

Ris ved vielse / velsignelse må foregå udenfor kirken.

Foto og film i Sankt Andreas Kirke

Foto og film i Sankt Andreas Kirke

Fotografering og filmoptagelse i kirken

Der må gerne fotograferes fra den plads, man har i kirken.
Filmoptagelse er ikke tilladt, heller ikke med smartphone eller lignende.

Hvis det ønskes medvirker præsten gerne ved fotografering efter gudstjenesten/handlingen.

Alle former for aftaler skal ske med præsten før gudstjenesten/den kirkelige handling.

Vielse / velsignelse i Sankt Andreas Kirke

Vielse / velsignelse i Sankt Andreas Kirke

Ris efter vielsen / velsignelsen

Kastning med ris kan ske uden for kirken.

Kastning med ris i kirken må ikke finde sted, da gulvene bliver glatte og der er risiko for at falde.

Andre aftaler

Alle andre aftaler laves med præsten.

Pyntning af Sankt Andreas Kirke

Pyntning af Sankt Andreas Kirke

Pyntning i kirken i forbindelse med bryllup / kirkelig velsignelse, bisættelse / begravelse / mindehøjtidelighed, samt andre kirkelige handlinger:
Ønsker man pyntning af kirken - ud over alterbuket - aftales dette med kirketjeneren.

 

Betaling                   

Udførelse af pyntning

Oprydning

Lys i stolestagerne

Gratis

KirketjenerKirketjener

Buketter i stagerne
 
 
 

Familien bestiller og betaler
buketterne, samt sørger for
levering på et tidspunkt
aftalt med kirketjeneren

KirketjenerKirketjener
Blandet lys og buketter
 
 
 
 
 
 

Familien bestiller og betaler
buketterne, samt sørger for
levering på et tidspunkt
aftalt med kirketjeneren.

Lysene er gratis

KirketjenerKirketjener