Dåb

Dåb

Dato for dåben aftales med kirkekontoret, og der udfyldes en erklæring om barnets navn og faddere.
Der skal bruges navne og adresser på mindst to og højst fem faddere.

Præsten vil i ugen op til dåben kontakte forældrene med henblik på en dåbssamtale.

Ved dåb inden seks måneder efter fødslen kan der ske navngivning ved dåb.

Børn - og voksne - der er navngivet, kan altid vælge at blive døbt på et senere tidspunkt.

 

Faddere
 
Hvad er en fadder?

En fadder er en person, som ved dåben forpligter sig til at opdrage dåbsbarnet i den kristne tro, hvis forældrene dør, inden barnet bliver voksent. Der følger ikke et juridisk eller økonomisk ansvar med at være fadder. Det er udelukkende en religiøs forpligtelse.
Derudover er fadderen vidne på, at dåben har fundet sted. Man kan være fadder in absentia, altså uden at være fysisk tilstede ved dåben. Ordningen er praktisk, hvis man har et elsket familiemedlem, som af en eller anden grund ikke kan være til stede, men som man gerne vil have som fadder.
En fadder kan ikke senere blive slettet af kirkebogen, og en ny fadder kan ikke senere tilføjes.

Hvem kan stå fadder?
Det kan alle, som er døbte i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Det vil sige alle kristne, uanset hvilken kristen kirke de tilhører. Faddere, skal  dog mindst have den normale konfirmationsalder for at kunne være fadder.
Udmeldte af folkekirken eller folk, som er konverterede til en anden tro kan også stå fadder, såfremt de er døbte. Årsagen er, at dåben er et sakramente, det vil sige helligt og indstiftet af Gud, og at man derfor aldrig kan tage sin dåb tilbage.
En gang døbt, altid døbt.

Hvad er en gudmor og en gudfar?
Det er en stor ære at få lov til at være gudmor eller gudfar for et barn. Betegnelsen bruges i reglen om den, der bærer barnet ved dåben og siger ja på barnets vegne. En gudmor eller gudfar er ofte også fadder, men behøver ikke at være det.

 

Hvad betyder dåben?

Dåbens betydning
De fleste børn bliver døbt, når de er mellem to og fire måneder gamle, men der er ingen regler for, hvornår man skal døbes. Man kan altid blive døbt - uanset alder!
Dåben foregår sædvanligvis i forbindelse med en almindelig søndagsgudstjeneste. Aftale om dåb træffes med kirkekontoret. Normalt kontaktes man som forældre af præsten i ugen op til dåben med henblik på en dåbssamtale, hvor man får en snak om bl.a. dåben og gudstjenesten.

Dåben - en gave!
Først og fremmest er dåben en gave. I dåben tager Gud imod barnet, omslutter det med kærlighed og står inde for det.
Et lille barn tager naturligt imod alt det, som dets far og mor giver af mad, varme og omsorg uden at tænke på at gøre noget til gengæld. På samme måde er dåben en gave, som barnet får uden at skulle gøre sig fortjent til det.

Dåben - et livsbekræftende fortegn!
I dåben lægges barnets liv i Guds hænder. Dermed står man som forældre ikke alene med sit barn. Den kærlige magt, der bærer hele tilværelsen, vil også være med barnet livet igennem, både på lyse og mørke dage. På den måde bliver dåben et livsbekræftende fortegn for hele barnets liv. Når barnet vokser op og bliver bevidst om, at det er knyttet til en tro og et håb, har det et udgangspunkt for at forstå sig selv og sit liv.

Dåben - indgang til et fællesskab!
I og med dåben hører man hjemme i den kristne kirke og bliver en del af det fællesskab, som er i den lokale kirke - og en del af det fællesskab, som alle kristne har i Kristus.