Navneændring / ved vielse

Navneændring / Navneændring ved vielse

Navneændring på borger.dk

Alle, der kan benytte NemID skal i dag benytte selvbetjening på borger.dk

Hvis du ikke kan anvende NemID henvender du dig til kirkekontoret i det sogn, hvor du bor.

Hvis man ønsker at ændre navn, skal der indbetales et beløb, før navneændringen behandles.
Undtaget er den første navngivning af et barn, navneændring ved vielse og navneændring for børn under 18 år i forbindelse med navneændring for en voksen.

Oplysning om beløbets størrelse, indbetaling m.v. findes på borger.dk

I forbindelse med en navneændring udsteder kommunen nyt sygesikringsbevis.