Frivillige

Frivillige
I Skt. Andreas Kirke er der mange aktiviteter og opgaver i løbet af ugen, og for at det hele kan lade sig gøre er der mange frivillige, der hjælper til.

Det er alt fra opstilling og oprydning til planlægning af programmer og leg med børnene.

Børneattest
Alle de frivillige, som har med børn og unge at gøre, afleverer en børneattest.

Frivillig til børneklub

Frivillig til børneklub

Ekstra leder til Andreaskirkens Juniorklub

Juniorklubben er et tilbud for børn fra 6 år og opefter i Skt. Andreas kirke.
Der er klub hver mandag fra kl. 17-19. Vi  synger, laver skuespil, er kreative, leger mm.

Vi er PT fire ledere i klubben. Det er dog ikke alle, som kan være der hver gang.
Derfor søger vi en frivillig leder med  engagement og initiativ.

Vi søger en som kommer fast, hver mandag eller et par gange pr. måned efter aftale.

Vi tilbyder indflydelse på programmets indhold, et godt ledersamarbejde og en klub fyldt med skønne børn.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Niels Erik Nies på mobil 51 72 34 10.