Minikonfirmander

Minikonfirmander

Sankt Andreas Kirke tilbyder `minikonfirmand´ undervisning i efterårsperioden, for elever på Nørrevangs- og Østervangsskolen. Undervisningen foregår efter skoletid og er gratis - men eleverne skal være tilmeldt undervisningen, for at de må deltage. Undervisningen er målrettet de 9-10 årige, der går i 3. eller 4. klasse.

At gå til minikonfirmand, betyder at man modtager en kreativ undervisning, hvor der f.eks. indgår sang, musik og historiefortælling. Børnene lærer her om kirken, kirkens traditioner, og får historier om Adam og Eva, Noahs ark, den barmhjertige samaritaner og den fortabte søn. Børnene hører også om om Jesu fødsel, død og opstandelse, og får kendskab til hvorfor vi fejrer jul og påske.

Minikonfirmanderne modtager også en rundvisning i kirken, får lov at se orglet og kommer en tur i kirketårnet, for at se klokkerne. Besøget i kirken giver også anledning til at børnene stiller eksistentielle spørgsmål om liv og død. For kan det virkelig kan passe at Gud findes? Og bor han her i kirken eller oppe i skyerne?

Minikonfirmand undervisningen, varetages af en Sognediakon, som forventes ansat i kirken primo november 2019. Præsterne samt organisten, er også behjælpelige med yderligere informationer.