Gudstjenester

Gudstjenester i Sankt Andreas Kirke

Der er gudstjeneste i Sankt Andreas hver søndag, normalt kl. 10:00, men se altid kalenderen for information om tidspunkt for gudstjenester. Det er også muligt at finde informationer om disse på vores Facebook side, Skt. Andreas kirke Randers.

Sankt Andreas Sogn er i pastorat med Lem Sogn, så præsterne har også gudstjenester i Lem Kirke, normalt en gang om måneden.

Nadver
Ved altergang i Sankt Andreas Kirke bruges altid alkoholfri nadvervin.

Kirkekaffe
Der er normalt kirkekaffe efter gudstjenesterne søndag kl. 10:00 i Sankt Andreas Kirke

Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Sankt Andreas Kirke. 

Kirkekaffe

Kirkekaffe
 
Kirkekaffe er et uformelt samvær efter gudstjenesten over en kop kaffe/te.

Her er der lejlighed til at møde nye mennesker og snakke med 'naboen' ved bordet, kirkens medarbejdere eller præsten.

Kirkekaffen varer sædvanligvis omkring en halv time.

I Sankt Andreas Kirke er der normalt kirkekaffe efter søndagsgudstjenesten kl. 10:00.

Kirkebil

Kirkebil

Kirkebilen er et gratis tilbud til alle, som har svært ved selv at komme til gudstjenester eller arrangementer i Sankt Andreas Kirke.

På hverdage bestilles kirkebilen på kirkekontoret i kontortiden.
Til gudstjenester bestilles kirkebilen på samme telefonnr. 86 43 29 02 senest søndag morgen kl. 09:00 - 09:15.