Alle Helgen

Alle Helgen

Mindegudstjeneste
Første søndag i november måned er det Alle Helgens dag.

I Den danske Folkekirke har vi ikke helgener, men vi har hver især nogle grave, som gemmer støvet af vore kære.

Alle Helgens dag har fra gammel tid af været en dag, hvor vi stopper op og særligt mindes vore afdøde - og takker for alt, hvad vi blev givet af dem.

Dette sker i Sankt Andreas Kirke ved en særlig Alle Helgens-gudstjeneste.

I musik, salmer, tekstlæsninger og prædiken vil dette skinne igennem - ganske som vi også vil høre om det lys og det håb, som dødens mørke og sorgens smerte ikke kan slukke.