Højmessens forløb

Højmessens forløb
 
Gudstjeneste i Sankt Andreas Kirke på søndage kl. 10:00

(med få undtagelser)

Præludium (orgelspil)

Indgangsbøn

Indgangssalme

Hilsen
Præst: 'Herren være med jer'
Menighed: 'Og Herren være med dig!'

Kollekt (bøn)

Læsning
Fra Det Gamle eller Det Nye Testamente
Menigheden rejser sig

Salme

Trosbekendelsen (siges i kor)
Menigheden rejser sig
(Ved dåb lyder trosbekendelsen i forbindelse med dåben)

Ved dåb
Dåbssalme synges før og efter dåben.

Salme før prædiken

Evangelielæsning:
Præst: Dette hellige evangelium skriver…
Menigheden rejser sig og synger: Gud være lovet for sit glædelige budskab!

Prædiken

Lovprisning

Den apostolske velsignelse
Menigheden rejser sig

Salme

Kirkebøn

Nadver
Nadverbøn

Præst:..…synge din herligheds lovsang:
Menighed: 'Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige.
Himlen og jorden er fuld af din herlighed.
Hosianna i det højeste!

Præst: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Menighed: Hosianna i det højeste!
O, du Guds lam
med korsets skam,
du bar alverdens synder
derfra al trøst begynder;
miskundelig forbarm du dig!

Præst: Opstandne Herre og frelser,…….'
Fadervor (i kor)
Indstiftelsesordene
Menigheden rejser sig
Nadvermåltid
(Under nadvermåltidet synges en salme)

Salme
(sidste vers af nadversalmen)

Evt. hilsen
Præst: 'Herren være med jer'
Menighed: 'Og Herren være med dig!'

Slutningskollekt (takkebøn)

Velsignelse
Menigheden rejser sig

Salme

Udgangsbøn

Postludium (orgelspil)