Kirkebladet

Kirkebladet

Menighedsrådene i Lem og Sankt Andreas sogne udsender kirkebladet fire gange årligt med information om gudstjenester og kirkelige aktiviteter.

Kirkebladet udkommer:
Nr. 1 (December, januar og februar) udkommer sidst i november
Nr. 2 (Marts, april og maj) udkommer sidst i februar
Nr. 3 (Juni, juli og august) udkommer sidst i maj
Nr. 4 (September, oktober og november) udkommer sidst i august

Se kirkebladet hér