Medarbejdere

Medarbejdere
 
Medarbejdere i Sankt Andreas Kirke:

Kontoret er normalt åbent:
Mandag-fredag kl. 09:00 - 12:30
Torsdag også kl. 16:00 - 17:00

Kordegn og daglig leder
Ole Michael Strange
Tlf: 86 43 29 02
Mail: kontor-(at)-andreaskirke-dot-dk

Kordegn
Majbritt Stentoft Ries
Tlf: 86 43 29 02
Mail: kontor-(at)-andreaskirke-dot-dk

Organist
Hanne Lund Nielsen
Tlf. 24 85 52 59
Mail:  organist-(at)-andreaskirke-dot-dk

Sognediakon:
Jacob Haukedal Nielsen
Mobil: 24 21 55 59
Mail: sognediakon@andreaskirke.dk

Kirketjener
Carl E. Kristensen
Tlf: 86 43 29 78
Mail: Kirketjener@andreaskirke.dk

Kirketjener
Lone Duelund Rasmussen
Tlf: 86 43 29 78
Mail: kirketjener-(at)-andreaskirke-dot-dk


Præster i Sankt Andreas og Lem Pastorat.