Pigekoret

Pigekoret

Sankt Andreas Kirkes Pigekor

Pigekoret er et lønnet kirkekor og består af ca. 20 sangere i alderen 12-26 år.

Koret medvirker ved alle gudstjenester i Skt. Andreas kirke.
Lejlighedsvis giver koret også koncerter.

Korprøverne ligger om torsdagen kl. 17:00 - 19:00 i kirkens konfirmandlokale (vi øver ikke i skolernes ferie).
Koret er opdelt i to hold hvoraf der medvirker ét hold ved hver gudstjenester.
Dvs. at sangerne har fri ca. hver 2. søndag.
Ved højtider og koncerter medvirker hele koret.

Hver korprøve består af en grundig opvarmning af stemmen, gennemgang af søndagens salmer og indstudering af korsatser.
Vi synger motet ved højmesserne og giver desuden koncert i december og i foråret.

Koret synger både ny og gammel musik lige fra enstemmigt og op til tre- og firstemmigt.

Der er optagelsesprøve til koret.
Der optages løbende sangere.
Hvis du er interesseret, er du meget velkommen til at kontakte:

Organist Vibeke Bonde Persson
Mobil: 28 72 95 27
Mail: vip@andreaskirke.dk