Helt nyt spirekor i Sankt Andreas Kirke

Helt nyt spirekor i Sankt Andreas Kirke

Spirekoret er for alle børn i de mindste skoleklasser, 0.-2. klasse.

Det er gratis og super sjovt at gå til kor.

Spirekoret synger og laver sanglege onsdage kl. 14:15 - 14:45 i kirkens lokaler.

Første gang er d. 2. september.

Går man på Østervangsskolen, vil der være mulighed for at blive hentet på skolen kl. 14:00, og blive fulgt af en voksen til og fra kirken.

Hvert halve år vil koret holde jule- og sommerafslutning med en social aktivitet sammen, f.eks. bowling eller lign.

Tilmelding til koret skal ske til organist Vibeke Bonde Persson på tlf. 28 72 95 27.

Du er også meget velkommen til at skrive/ringe for at høre nærmere om koret.