Det sker i Sankt Andreas

- - -

Hvis listen herover er tom - med teksten 'No news available' - er der ikke flere begivenheder i denne kirkebladsperiode.


Kirkebladet udkommer fire gange årligt:

Nr. 1: December - januar - februar

Nr. 2: Marts - april - maj

Nr. 3: Juni - juli - august

Nr. 4: September - oktober - november.

Du kan læse mere om kirkebladet hér.

Hjælp Y-mens Club med at hjælpe

 

Hjælp Y-mens Club med at hjælpe

Vær med til at gøre en forskel

Randers Y`s men klub er en åben, lokal klub men med et internationalt netværk.

Vi er baseret på et kristent idegrundlag, og holder til i Enghøj kirkes lokaler.

Vort hovedformål er at skaffe og formidle penge, til vort bagland (spejdere og FDF), til udsatte i lokalområdet, samt støtte globale projekter.

Lige nu er der alene mandlige medlemmer men klubben er åben for såvel mænd som kvinder.

Klubben har mange forskellige aktiviteter, hvor alle med en interesse i at gøre en forskel skal være velkomne, men der er også områder, hvor vi appellerer til folk med mere specifikke interesser:


1. Vi udgiver en årlig julekalender med salg over hele Danmark. Hertil kan vi bruge personer, som kan lide at arbejde kreativt med produktion af en sådan julekalender: skaffe sponsorer, udtænke ideer til kalenderens forside m.v.

2. Personer med interesse i at udvikle en kunstauktion med indkomstskabende aktiviteter til ovennævnte formål.

3. Personer, der har lyst at lege med IT og kommunikation

4. Personer der har lyst at udvikle nye indkomstskabende aktiviteter

5. Personer, der har lyst til at arbejde med internationale projekter


Vi mødes hver anden onsdag på lige uger til fælles spisning med efterfølgende program fra kl. 18-21. Du forpligtiger dig absolut ikke til noget ved bare at møde op for at se, om det er noget du har lyst at være med i , og vi vil også udvikle en fremadrettet struktur, som gør det muligt at være med i en kortere eller længere periode, alt efter opgavens karakter.


Skulle du have lyst til at vide mere er du velkommen til at kontakte et af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:
Leif Repsholt, mobil 21 39 49 04
Hugo Vermund, mobil 20 95 19 36
Leif Rasmussen, mobil 50 30 01 17

Sangcafé

Sangcafé

Tirsdag 29. september kl. 10:00 – 11:30
Tirsdag 27. oktober kl. 10:00 - 11:30
Tirsdag 24. november kl. 10:00 – 11:30

Velkommen til efterårets sangcaféer.

Vi mødes og synger sange fra højskolesangbogen og fra 100 salmer.

Vi begynder med at synge en halv snes sange udvalgt af organisten, og til slut er der mulighed for selv at komme med sangønsker.

I pausen kan man få kaffe og rundstykker til 10 kr.


Kom alene eller tag en god sangkammerat under armen!

Åbning efter Corona-nedlukning

Åbning efter Corona-nedlukning

Vi har nu igen åbent for gudstjenester i Sankt Andreas og Lem kirker.

Der er nadver men ikke kirkekaffe. Vi beder alle huske at bruge håndsprit og holde afstand.

Der kan maks. gives adgang for 1 person / 2 m2 og der skal samtidig være 2 meter mellem deltagerne, da der er salmesang.

Derfor er der som udgangspunkt plads til:
55 i Sankt Andreas Kirke
18 i Lem Kirke.
(Kirkens ansatte og frivillige tælles ikke med).

Personer fra samme husstand må dog gerne sidde sammen, så derfor kan der blive plads til flere end de overfor nævnte antal. Reglen om 1 person / 2 m2 skal dog stadig overholdes.

Der holdes kirkelige handlinger (bisættelse/begravelse, dåb og vielse) efter aftale.

Kirkekontoret er åbent.
Der er plads til maks. to besøgende på kirkekontoret.
Bank på døren hvis den er lukket - og vent med lidt tålmodighed.

For attester og personregistrering for borgere bosat i Sankt Andreas og Lem sogne:
Selvbetjening med NemID på hjemmesiden borger.dk kan med fordel benyttes.

Nyheder i Sankt Andreas

I løbet af året sker der mange spændende ting i Sankt Andreas Sogn.

Følg med i kirkebladet og find os på vores Facebookside "Skt. Andreas kirke Randers", hvor vi løbende opdaterer, alle aktiviteter omkring kirken.

Konfirmationsdatoer i Sankt Andreas

Konfirmationsdatoer i Sankt Andreas

Oversigt over konfirmationsdatoer i Sankt Andreas finder du hér (klik på linket)

Nyt menighedsråd i Sankt Andreas

Menighedsrådet i Sankt Andreas Sogn, 2016 – 2020

Følgende er valgt til menighedsrådet:
Anne Barslund
Anne Outzen
Dorte Barslund
Henrik Jensen
Julie T. Ballegaard
Lene Hersom Laursen
Marianne Deichmann
Susanne L. Hoffmann
Stedfortræder: Per Demming
(Præsterne er fødte medlemmer af menighedsrådet)


Menighedsrådet har konstitueret sig således:
Formand: Marianne Deichmann
Næstformand: Anne Outzen
Kirkeværge: Lene H. Laursen
Kasserer: Anne Barslund
Kontaktperson: Anne Outzen
Bygningskyndig: Per Demming (valgt uden for menighedsrådet)
Underskriftsberettiget: Anne Outzen
Stående udvalg’/FU: Julie T. Ballegaard, Susanne L. Hoffmann blev valgt.
   Herudover kontaktperson og formand samt præsterne og daglig leder
Præsteboligudvalg: Dorte Barslund og Henrik Jensen
Valgbestyrelse: Lene H. Laursen (form.), Susanne L. Hoffmann og Henrik Jensen