Det sker i Sankt Andreas

- - -

Hvis listen herover er tom - med teksten 'No news available' - er der ikke flere begivenheder i denne kirkebladsperiode.


Kirkebladet udkommer fire gange årligt:

Nr. 1: December - januar - februar

Nr. 2: Marts - april - maj

Nr. 3: Juni - juli - august

Nr. 4: September - oktober - november.

Du kan læse mere om kirkebladet hér.

Sangcafé

Sangcafé

Tirsdag 25. august kl. 10:00 – 11:30
Tirsdag 29. september kl. 10:00 – 11:30
Tirsdag 27. oktober kl. 10:00 - 11:30
Tirsdag 24. november kl. 10:00 – 11:30

Velkommen til efterårets sangcaféer.

Vi mødes og synger sange fra højskolesangbogen og fra 100 salmer.

Vi begynder med at synge en halv snes sange udvalgt af organisten, og til slut er der mulighed for selv at komme med sangønsker.

I pausen kan man få kaffe og rundstykker til 10 kr.


Kom alene eller tag en god sangkammerat under armen!

Åbning efter Corona-nedlukning

Åbning efter Corona-nedlukning

Vi har nu igen åbent for gudstjenester i Sankt Andreas og Lem kirker.

Der er nadver, hvor alle må huske at holde afstand.

Der er ikke kirkekaffe.

Der kan maks. gives adgang for 1 person / 2 m2 og der skal samtidig være 2 meter mellem deltagerne, da der er salmesang.

Derfor er der som udgangspunkt plads til:
55 i Sankt Andreas Kirke
18 i Lem Kirke.
(Kirkens ansatte og frivillige tælles ikke med).

Personer fra samme husstand må dog gerne sidde sammen, så derfor kan der blive plads til flere end de overfor nævnte antal. Reglen om 1 person / 2 m2 skal dog stadig overholdes.

Der holdes kirkelige handlinger (bisættelse/begravelse, dåb og vielse) efter aftale.

Kirkekontoret er åbent.
Der er plads til maks. to besøgende på kirkekontoret.
Bank på døren hvis den er lukket - og vent med lidt tålmodighed.

For attester og personregistrering for borgere bosat i Sankt Andreas og Lem sogne:
Selvbetjening med NemID på hjemmesiden borger.dk kan med fordel benyttes.

Nyheder i Sankt Andreas

I løbet af året sker der mange spændende ting i Sankt Andreas Sogn.

Følg med i kirkebladet og find os på vores Facebookside "Skt. Andreas kirke Randers", hvor vi løbende opdaterer, alle aktiviteter omkring kirken.

Konfirmationsdatoer i Sankt Andreas

Konfirmationsdatoer i Sankt Andreas

Oversigt over konfirmationsdatoer i Sankt Andreas finder du hér (klik på linket)

Nyt menighedsråd i Sankt Andreas

Menighedsrådet i Sankt Andreas Sogn, 2016 – 2020

Følgende er valgt til menighedsrådet:
Anne Barslund
Anne Outzen
Dorte Barslund
Henrik Jensen
Julie T. Ballegaard
Lene Hersom Laursen
Marianne Deichmann
Susanne L. Hoffmann
Stedfortræder: Per Demming
(Præsterne er fødte medlemmer af menighedsrådet)


Menighedsrådet har konstitueret sig således:
Formand: Marianne Deichmann
Næstformand: Anne Outzen
Kirkeværge: Lene H. Laursen
Kasserer: Anne Barslund
Kontaktperson: Anne Outzen
Bygningskyndig: Per Demming (valgt uden for menighedsrådet)
Underskriftsberettiget: Anne Outzen
Stående udvalg’/FU: Julie T. Ballegaard, Susanne L. Hoffmann blev valgt.
   Herudover kontaktperson og formand samt præsterne og daglig leder
Præsteboligudvalg: Dorte Barslund og Henrik Jensen
Valgbestyrelse: Lene H. Laursen (form.), Susanne L. Hoffmann og Henrik Jensen