Kirkens logo

Kirkens logo

Logoet viser de værdier, der præger sognet:

Fællesskab - forskellighed - åbenhed - samvær

Sankt Andreas Kirke har sit navn efter disciplen og fiskeren Andreas. Han var fisker og spillede en central rolle i fortællingen om bespisningsunderet. Det var ham, der rakte den lille drengs madpakke - de to fisk og fem brød - videre til Jesus. Og så viste Jesus, at han kan velsigne det, vi har, og det, vi gør, selv om det også kan være småt. Med den lille drengs madpakke gjorde han sit under og bespiste tusinder.

Fisken er et af de ældste symboler for kristendommen. Allerede fra kirkens første tid har fisken været brugt som tegn på Guds søn. Vi kender således tegninger af fisken i katakomberne i Rom. Det var her, de kristne i de første århundreder efter Kristus skjulte sig i underjordiske gange og rum for at skjule sig for de forfølgelser, de var udsat for.

De fire fisk i kirkens logo er placeret i en grundfigur, der danner Andreas-korset, som danner forbindelsen til kirkens navn. Samtidig udtrykker fiskene kirkens fællesskab. Den ubrudte streg symboliserer samhørighed, og fiskene vender alle ind mod midten, så de kan kommunikere med hinanden.

Fiskenes farver signalerer forskellighed, hvor de enkelte dele har noget at give de andre. Farverne er samtidig kirkeårets liturgiske farver.